Grzegorz Kozieja

Grzegorz Kozieja

Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego, Departament Międzynarodowy Hub Food&Agri | BNP Paribas

Grzegorz Kozieja, Director of Food&Agri Sector Analyses Team at International Food&Agri Hub, BNP Paribas Bank Polska. 

 

Graduate of Cracow University of Economics (Banking, Faculty of Finance) and Jagiellonian University in Cracow (International Cultural Studies, Faculty of International and Political Studies). Postgraduate studies at Technical University Warsaw and executive education at IESE Business School in Barcelona. 

 
At the beginning of his career in finance (Fortis Bank in Poland, State Street and Northern Trust in Republic of Ireland). Next in consulting (McKinsey&Company, Metropolitan Capital Solutions). Since 2011 in Strategy Office of PKN ORLEN, including serving as Head of Strategy & M&A at Unipetrol Group, Czech Republic in 2014-2018. Since 2019 at BNP Paribas Bank Poland. 

 

****************** 

 

Grzegorz Kozieja, Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego Departament Międzynarodowy Hub Food&Agri BNP Paribas Bank Polska. 

 

 Absolwent bankowości na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz kulturoznawstwa międzynarodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz program edukacji menedżerskiej w IESE Business School w Barcelonie. 

 
Na początku kariery zawodowej związany z branżą finansową (Fortis Bank w Polsce oraz State Street i Northern Trust w Irlandii). Następnie pracował w branży doradczej (McKinsey&Company, Metropolitan Capital Solutions). Od roku 2011 zatrudniony w obszarze strategii PKN ORLEN, z czego w latach 2014-2018 jako Dyrektor ds. Strategii i M&A Grupy Unipetrol w Czechach. Od roku 2019 związany z Grupą BNP Paribas. 

 

10:20 - 11:20

DEBATA: Rynek, trendy, inwestycje. Kierunki rozwoju branży