Przemysław Gostkiewicz

Przemysław Gostkiewicz

Prezes | Grupa Sokołów

Przemysław Gostkiewicz – od listopada 2023 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Sokołów S.A. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu wieloma dużymi firmami, w tym należącymi do międzynarodowych koncernów, jak i w zarządzaniu ludźmi. Na początku kariery pracował dla firmy P&G. Następnie piastował stanowiska wysokiego szczebla w globalnych korporacjach. W firmie Danone zarządzał sprzedażą w wielu europejskich krajach oraz największymi markami na kluczowych rynkach. Pełnił też funkcję Dyrektora Generalnego na kraje bałtyckie i nordyckie, a następnie – w firmie SC Johnson – funkcję Dyrektora Generalnego na Polskę. Kolejnym etapem jego zawodowej kariery było stanowisko Prezesa BZK Bakoma, czyli głównej spółki jednego z największych polskich koncernów rolno-spożywczych.

10:20 - 11:20

DEBATA: Rynek, trendy, inwestycje. Kierunki rozwoju branży