Najlepsze Stoisko Mięsno-wędliniarskie 2023

  W celu zgłoszenia się do Konkursu prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza zgłoszeniowego.

  Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: www.kongresmiesny.pl/regulamin-konkursu


  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  NAZWA I ADRES SKLEPU:

  Nazwa firmy :

  Ulica :

  Numer budynku:

  Numer lokalu :

  Miasto :

  Kod pocztowy :

  Telefon :

  Adres email:

  Imię właściciela :

  Nazwisko właściciela:

  KATEGORIE:

  INFORMACJE O STOISKU MIĘSNO-WĘDLINIARSKIM:

  Długość chłodzonej lady mięsnej (w metrach):

  Długość regałów chłodzonych stojących lub wiszących (w metrach):

  Liczba indeksów (SKU) na stoisku:

  Średnia liczba klientów w ciągu tygodnia:

  Liczba zatrudnionych na stoisku (w przeliczeniu na pełne etaty):

  DANE EKONOMICZNE*:
  Miesięczny przychód stoiska mięsno-wędliniarskiego (średnia z ostatnich 12 miesięcy):

  Procentowy udział obrotów stoiska mięsno-wędliniarskiego w całkowitym obrocie sklepu (średnia z ostatniego kwartału):

  *tylko do wiadomości jury

  WYPOSAŻENIE STOISKA (proszę wymienić urządzenia wykorzystywane na stoisku):

  ARANŻACJA STOISKA (jakimi szczegółami aranżacji wyróżnia się stoisko):

  SZKOLENIA I SYSTEMY MOTYWACJI PRACOWNIKÓW:

  OBSŁUGA KLIENTA (ponadstandardowe działania w tym zakresie):

  GŁÓWNI DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN:

  ZDJĘCIA STOISKA:(pole wymagane):
  ** Osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika

  Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Konkurs na najlepsze stoisko mięsno-wędliniarskie” (dalej: „Konkurs”) jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. Postępu 18b, 02-676 Warszawa .

  ROZWIŃ
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej, należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: info@wiadomoscihandlowe.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.