Regulamin Konkursu Najlepsze Stoisko Mięsne 2023

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o., wydawca magazynu „Wiadomości Handlowe” i właściciel portalu wiadomoscihandlowe.pl.

2. Celem plebiscytu, przeprowadzanego od 7 lat, jest wyłonienie najlepszych stoisk mięsno-wędliniarskich w Polsce w poszczególnych kategoriach.

3. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 5 grudnia 2022 roku (w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Organizator może nieznacznie przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń).

4. Sklep może zgłosić do Konkursu właściciel lub centrala sieci handlowej/grupy zakupowej, w której działa dana placówka.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.kongresmiesny.pl/najlepsze-stoisko-miesne-2023

6. 12 Finalistów w poszczególnych kategoriach, po trzech w każdej kategorii, wyłania ośmioosobowa Kapituła, złożona z redaktorów „Wiadomości Handlowych”, na podstawie danych ekonomicznych, zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym oraz dołączonego do niego opisu sklepu, a także materiału zdjęciowego.

7. Ocenie podlegają: ekspozycja mięsa białego, czerwonego, wędlin i ewentualnie wyrobów garmażeryjnych. Ocenie będą podlegać także dodatkowe elementy ekspozycji, takie jak kosze, shelfblockery i ekspozytory. Po ocenie i wyborze 12 Finalistów przez Kapitułę, dziennikarze „Wiadomości Handlowych” odwiedzą placówki, przeprowadzą osobistą ocenę stoiska oraz przygotują dokumentację filmową.


8. Zwycięzców, spośród 12 Finalistów, którzy otrzymają w badaniu najwięcej punktów, wskazuje w jawnym głosowaniu niezależne Jury złożone z kilkudziesięciu ekspertów z branży mięsnej (skład Jury dostępny będzie na stronie www.kongresmiesny.pl). Posiedzenie Jury odbędzie się w Warszawie 2 marca 2023 roku – w trakcie VII Kongresu Mięsnego. Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej, wieńczącej wydarzenie.

9. Zwycięzcom i finalistom przysługuje prawo do posługiwania się tytułem i znakiem słowno-graficznym – odpowiednio: Zwycięzca konkursu NAJLEPSZE STOISKO MIĘSNE 2023 / Finalista konkursu NAJLEPSZE STOISKO MIĘSNE 2023.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu.