Karta wstępu dla przedstawicieli mediów

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa do uczestnictwa bez podania przyczyny.

  9. DODATKOWE UWAGI :

  10. Czy weźmiesz udział w wieczornym Koktajl PARTY (pole wymagane):


  OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
  1. AKCEPTACJA REGULAMINU (pole obowiązkowe):

  ZGODY MARKETINGOWE
  PONIŻSZE ZGODY MOŻNA W DOWOLNYM MOMENCIE WYCOFAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ Z ORGANIZATOREM. WYCOFANIE ZGODY NIE WPŁYWA NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA DOKONANEGO PRZED JEJ WYCOFANIEM.
  Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 18B następujące zgody:


  W celu zapoznania się z listą zaufanych partnerów Wydawnictwa Gospodarczego prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail zgloszenia@kongresmiesny.pl

  Aktualna lista Partnerów Kongresu znajduje się tutaj: PARTNERZY Kongresu Mięsnego & Roślinne Alternatywy