Piotr Her

Piotr Her

CEO SuperDrob | CFO CPF Poland | LipCo Foods

Piotr Her jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra Ekonomii na kierunku Finansów i Bankowości. Ukończył 5 letnie studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz odbył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Studiował również w HEC w Paryżu w ramach programu CEMS Master, FUDAN University w Szanghaju oraz NTU w Tajpej. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w departamencie klienta kluczowego Unilever Polska. Następnie był analitykiem giełdowym w Millennium Domu Maklerskim oraz Raiffeisen Banku. Był również zarządzającym aktywami w Opera TFI. Od 2010 do 2020 roku był związany z grupą BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska).

Z grupą SuperDrob jest związany od 2015 roku, kiedy został członkiem Rady Nadzorczej. Również od 2020 roku jest członkiem Zarządu CPF Poland S.A. gdzie odpowiada za finanse i zrównoważony rozwój. LipCo Foods to polska korporacyjna marka parasolowa, pod którą od stycznia 2024 funkcjonują wszystkie marki i spółki obecne dotychczas w ramach Grup Kapitałowych SuperDrob i CPF Poland.

Piotr Her is a graduate of the Warsaw School of Economics, where he earned a Master of Economics degree in Finance and Banking. He completed 5 years of studies at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and did his doctoral studies at the College of Management and Finance of the Warsaw School of Economics. He also studied at HEC in Paris as part of the CEMS Master program, FUDAN University in Shanghai and NTU in Taipei. He started his career in 1996 in the key account department of Unilever Poland. Subsequently, he was a stock analyst at Millennium Brokerage House and Raiffeisen Bank. He was also an asset manager at Opera TFI. From 2010 to 2020, he was associated with BZ WBK Group (now Santander Bank Polska).

He has been associated with SuperDrob Group since 2015, when he became a member of the Supervisory Board. Also since 2020, he has been a member of the Board of Directors of CPF Poland S.A. where he is responsible for finance and sustainability. LipCo Foods is a Polish corporate umbrella brand under which all brands and companies previously present within the SuperDrob and CPF Poland Groups will operate from January 2024.

15:00 - 16:20

DEBATA: Marki własne i produkty brandowe. Współpraca i zaufanie podstawą współpracy handlu z producentami