Robert Rutowicz

Robert Rutowicz

Wiceprezes Zarządu | Polenergia Sprzedaż

Od połowy lat dziewięćdziesiątych związany z energetyką. Pracował kolejno w Zakładzie Energetycznym Tarnów SA, ENION SA, ENION Energia sp. z o.o., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Grupa Azoty SA. W ostatnim dziesięcioleciu był Dyrektorem Departamentu Obrotu Energią Elektryczną i Gazem w Polkomtel Sp. z o.o. oraz w 2022 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu w PAK Volt S.A. Jest ekspertem w dziedzinie rynku energii w Polsce, w szczególności w zakresie organizacji spółek i prowadzenia obrotu energią elektryczną, z doświadczeniem w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia magisterskie – specjalność energoelektronika i podyplomowo – Rynki Energii Elektrycznej), Akademii Ekonomicznej w Krakowie (podyplomowo Marketing) oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów wraz z IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management (Executive MBA). Pełni także funkcję Wiceprezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią.

13:05 - 13:20

Rola OZE w transformacji energetycznej. Jak wykorzystać potencjał zielonej energii z wiatru i słońca?