Stefan Krajewski

Stefan Krajewski

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ukończył Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, studia podyplomowe z zakresu wspólnej polityki rolnej UE na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studia podyplomowe MBA. Działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

09:40 - 10:00

Przemówienie Stefana Krajewskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi